معنی و ترجمه کلمه dairy-farm به فارسی dairy-farm یعنی چه

dairy-farm


جاى عمل اوردن محصولات شيرى درده يامزرعه ،شيرخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها