معنی و ترجمه کلمه dam site به فارسی dam site یعنی چه

dam site


بندگاه ،جاى سد،جاى بند،محل سد
معمارى : محل بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها