معنی و ترجمه کلمه damage(s) به فارسی damage(s) یعنی چه

damage(s)


زيان ،تاوان ،لطمه ،غرامت ممانعت از حق ،مزاحمت ،خسارت وارد اوردن
قانون ـ فقه : معيوب کردن صدمه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها