معنی و ترجمه کلمه damage control bills به فارسی damage control bills یعنی چه

damage control bills


علوم نظامى : دستورالعمل کنترل خسارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها