معنی و ترجمه کلمه damage control به فارسی damage control یعنی چه

damage control


کنترل خسارات
علوم نظامى : کنترل کردن خسارات
علوم دريايى : اسيب گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها