معنی و ترجمه کلمه damage criteria به فارسی damage criteria یعنی چه

damage criteria


ميزان خسارات
علوم نظامى : ميزان ضايعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها