معنی و ترجمه کلمه damage feasant (or faisant) به فارسی damage feasant (or faisant) یعنی چه

damage feasant (or faisant)


خسارت ناشى از حيوانات
قانون ـ فقه : در CL حالتى را گويند که رمه يا گله کسى وارد ملک ديگرى شده از طريق چريدن يا شکستن اشجار ايجاد خسارت نمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها