معنی و ترجمه کلمه damage radius به فارسی damage radius یعنی چه

damage radius


شعاع خطر مين
علوم نظامى : شعاع منطقه خسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها