معنی و ترجمه کلمه damage threat به فارسی damage threat یعنی چه

damage threat


احتمال توليد خسارت
علوم نظامى : منطقه احتمال توليد خسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها