معنی و ترجمه کلمه damageable به فارسی damageable یعنی چه

damageable


مستعد خراب شدن ،غرامت بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها