معنی و ترجمه کلمه damaskeen به فارسی damaskeen یعنی چه

damaskeen


موجدارکردن ،ابدارکردن ،زرنشان ياسيم نشان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها