معنی و ترجمه کلمه damp proof course=(d.p.c.) به فارسی damp proof course=(d.p.c.) یعنی چه

damp proof course=(d.p.c.)


لايه نمبند
معمارى : لايه نمگير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها