معنی و ترجمه کلمه damp-land pit curing به فارسی damp-land pit curing یعنی چه

damp-land pit curing


عمران : نگهدارى رطوبت بتن براى نمونه هاى ازمايشى در ازمايشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها