معنی و ترجمه کلمه damp به فارسی damp یعنی چه

damp


استهلاک ،کاهش ،مستهلک کردن ،نم کردن ،نمدار،نم ،رطوبت ،دلمرده کردن ،حالت خفقان پيدا کردن ،مرطوب ساختن
علوم مهندسى : ميرا شدن
علوم هوايى : خفه کردن
علوم نظامى : خيس کردن مرطوب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها