معنی و ترجمه کلمه damped harmonic motion به فارسی damped harmonic motion یعنی چه

damped harmonic motion


شيمى : حرکت هماهنگ ميرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها