معنی و ترجمه کلمه damped harmonic oscillator به فارسی damped harmonic oscillator یعنی چه

damped harmonic oscillator


شيمى : نوسانگر هماهنگ ميرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها