معنی و ترجمه کلمه damped oscillation به فارسی damped oscillation یعنی چه

damped oscillation


شيمى : نوسان ميرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها