معنی و ترجمه کلمه damper به فارسی damper یعنی چه

damper


مستهلک کننده ،ميراکننده ،خفه کن ،نم زن ،الت ميزان کردن جريان هوا،عايق ،تعديل کننده
علوم مهندسى : ميراگر
علوم هوايى : خفه کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها