معنی و ترجمه کلمه damping coil به فارسی damping coil یعنی چه

damping coil


الکترونيک : پيچک خفنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها