معنی و ترجمه کلمه damping factor به فارسی damping factor یعنی چه

damping factor


شيمى : ضريب ميرايى
علوم هوايى : نسبت دامنه هر موج به موجهاى بعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها