معنی و ترجمه کلمه dan layers به فارسی dan layers یعنی چه

dan layers


شناوه بويه گذار
علوم نظامى : شناوه مخصوص کاشتن بويه راهنما
علوم دريايى : شناوه مخصوص کاشتن بويه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها