معنی و ترجمه کلمه dan-gup jeado به فارسی dan-gup jeado یعنی چه

dan-gup jeado


سيستم درجه بندى تکواندو،دان گاپ جدو
ورزش : يدو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها