معنی و ترجمه کلمه danbuoy به فارسی danbuoy یعنی چه

danbuoy


بويه علامت گذارى
علوم نظامى : بويه راهنما
علوم دريايى : بويه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها