معنی و ترجمه کلمه dandelion به فارسی dandelion یعنی چه

dandelion


(گ.ش ).قاصدک( گياه خودرو و داراى گلهاى زرد روشن)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها