معنی و ترجمه کلمه danger area به فارسی danger area یعنی چه

danger area


منطقه خطر
علوم هوايى : منطقه خطر
علوم نظامى : منطقه خطرناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها