معنی و ترجمه کلمه danger buoy به فارسی danger buoy یعنی چه

danger buoy


علوم دريايى : بويه خطر

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها