معنی و ترجمه کلمه dangerous به فارسی dangerous یعنی چه

dangerous


خطر ناک ،پرخطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها