معنی و ترجمه کلمه dark current به فارسی dark current یعنی چه

dark current


الکترونيک : جريان تاريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها