معنی و ترجمه کلمه dark line spectrum به فارسی dark line spectrum یعنی چه

dark line spectrum


نجوم : طيف خطوط تاريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها