معنی و ترجمه کلمه dark-coloured به فارسی dark-coloured یعنی چه

dark-coloured


سياه رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها