معنی و ترجمه کلمه darling به فارسی darling یعنی چه

darling


محبوب ،عزيز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها