معنی و ترجمه کلمه dart به فارسی dart یعنی چه

dart


موشک هوا به هوا،زوبين ،نيزه ،تير،بسرعت حرکت کردن ،حرکت تند،پيکان
ورزش : پيکان يا زوبين کوچک بازى
علوم هوايى : رسانگر ايروديناميکى پرواز ازاد
علوم نظامى : پيکان يا کلاهک موشکها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها