معنی و ترجمه کلمه dash به فارسی dash یعنی چه

dash


مسابقه اسب دوانى يک مرحله اى ،دو سرعت در تالار سرپوشيده ،علامت زدن ،مسيرى را ادامه دادن ،در سمت مسير پيشرفتن ،خط تيره)_( ،بسرعت رفتن ،بسرعت انجام دادن ،فاصله ميان دو حرف ،خط تيره ،اين علامت( ـ)،بشدت زدن ،پراکنده کردن
عمران : خط تيره
و رزش : کشتى تهاجمى
علوم نظامى : خط فاصله مستقيم جلو رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها