معنی و ترجمه کلمه data aggregate به فارسی data aggregate یعنی چه

data aggregate


متراکم سازى داده ها،داده هاى متراکم ،مجموعه اى از اقلام داده درون يک رکورد که نامى به ان داده شده است و به صورت کلى به ان رجوع مى گردد
کامپيوتر : تراکم داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها