معنی و ترجمه کلمه data cell به فارسی data cell یعنی چه

data cell


سلول ،ياخته داده
کامپيوتر : سلول داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها