معنی و ترجمه کلمه data communication به فارسی data communication یعنی چه

data communication


ارتباط داده ها،انتقال اطلاعات ،ارتباط داده اى
کامپيوتر : مخابره داده ها
علوم نظامى : داد وستد اطلاعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها