معنی و ترجمه کلمه data conversion به فارسی data conversion یعنی چه

data conversion


تبديل داده ها
کامپيوتر : تبديل داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها