معنی و ترجمه کلمه data descriptor به فارسی data descriptor یعنی چه

data descriptor


کامپيوتر : توصيف گر داده ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها