معنی و ترجمه کلمه data encyption standard به فارسی data encyption standard یعنی چه

data encyption standard


کامپيوتر : استاندارد حفاظت داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها