معنی و ترجمه کلمه data entry mode به فارسی data entry mode یعنی چه

data entry mode


کامپيوتر : حالت ثبت داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها