معنی و ترجمه کلمه data field masking به فارسی data field masking یعنی چه

data field masking


کامپيوتر : پوشش فيلدهاى داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها