معنی و ترجمه کلمه data input به فارسی data input یعنی چه

data input


اطلاعات ورودى
بازرگانى : داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها