معنی و ترجمه کلمه data item به فارسی data item یعنی چه

data item


واحد داده ،جزئيات اطلاعات ،قلم داده
کامپيوتر : قلم داده ها
علوم نظامى : موارد ذکر شده در اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها