معنی و ترجمه کلمه data link escape به فارسی data link escape یعنی چه

data link escape


کامپيوتر : گريز اتصال داده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها