معنی و ترجمه کلمه data link به فارسی data link یعنی چه

data link


تجهيزاتى که اجازه انتقال اطلاعات به صورت يک داده را مى دهد،محور مخابرات ،پيوند داده اى
کامپيوتر : اتصال داده
علوم هوايى : راه اصلى که اطلاعات در ان بصورت ديجيتال منتقل ميشوند
علوم نظامى : ارتباط مبادله اطلاعات ارتباط کام پيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها