معنی و ترجمه کلمه data manipulating language به فارسی data manipulating language یعنی چه

data manipulating language


کامپيوتر : زبان دستکارى داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها