معنی و ترجمه کلمه data manipulation language به فارسی data manipulation language یعنی چه

data manipulation language


کامپيوتر : زبان دستکارى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها