معنی و ترجمه کلمه data origination به فارسی data origination یعنی چه

data origination


اساس داده ،سرچشمه داده ها
کامپيوتر : سر منشاء داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها