معنی و ترجمه کلمه data packet به فارسی data packet یعنی چه

data packet


منبع ارسال سرى داده در يک بسته
کامپيوتر : نرم افزارى که حاوى يک رشته بررسى خطا مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها