معنی و ترجمه کلمه data preparation به فارسی data preparation یعنی چه

data preparation


اماده سازى داده ،داده امايى ،امايش داده ها
کامپيوتر : مهياسازى داده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها